Tarifes

Entrada de dia 10€
Entrada de dia infantil (-14) 7€
Entrada monoparental 15€
Bono 10 entrades 80€
Matrícula de soci 50€
Quota de soci mensual 48€
Quota de soci infantil (-14) 40€
Quota de soci trimestral 138€
Quota de soci trimestral infantil (-14) 114€
Quota mensual de manteniment 20€


Tarifes familiars de socis/es

Els descomptes en quotes es fan a partir de 3 persones de família directa (mare/pare/germà/germana). Els socis infantils que es facin nous, amb algun familiar directe ja soci/a, no paguen matrícula.

Les famílies directes amb


3 persones sòcies -15% dte. en la suma de les quotes
4 persones sòcies -20% dte. en la suma de les quotes
5o + persones socies -25% dte. en la suma de les quotes


Tarifes familiars de socis/es amb activitats extraescolars

Nens/es socis/es que fan extraescolars tenen el 20% de descompte en la quota extraescolar.


Tarifes entre socis sales Golem

Entrada de dia 8€
Bono 10 entrades * 65€
(*) És obligatori estar al corrent de quotes en el moment de l'entrada i durant la duració del Bono 10.
(*) La validesa del Bono 10, és de 6 mesos.