Tarifes

Entrada de dia 10€
Entrada de dia infantil (-14) 7€
Entrada monoparental 15€
Entrada matinal (dilluns a divendres NO festius fins les 14h) 8€
Bono 10 entrades 80€
Matrícula de soci 50€
Quota de soci mensual 48€
Quota de soci infantil (-14) 40€
Quota de soci trimestral 138€
Quota de soci trimestral infantil (-14) 114€
Quota mensual de manteniment 20€

Les reduccions en entrades de dia no són acumulables (per exemple combinar monoparental amb matinal). En el cas que una persona amb entrada matinal vulgui continuar escalant un cop acabada la franja haurà d'abonar la diferència amb una entrada de dia.

Tarifes familiars de socis/es

Els descomptes en quotes es fan a partir de 3 persones de família directa (mare/pare/germà/germana). Els socis infantils que es facin nous, amb algun familiar directe ja soci/a, no paguen matrícula.

Les famílies directes amb


3 persones sòcies -15% dte. en la suma de les quotes
4 persones sòcies -20% dte. en la suma de les quotes
5o + persones socies -25% dte. en la suma de les quotes


Tarifes familiars de socis/es amb activitats extraescolars

Nens/es socis/es que fan extraescolars tenen el 20% de descompte en la quota extraescolar.


Tarifes entre socis sales Golem

Entrada de dia 8€
Bono 10 entrades * 65€
(*) És obligatori estar al corrent de quotes en el moment de l'entrada i durant la duració del Bono 10.
(*) La validesa del Bono 10, és de 6 mesos.